עמותת אדמתי
חסר רכיב

עדכונים במשק המים – אפריל 2019 (תקציר)

02/05/2019


נלקח מאתר ברית פיקוח, לינק לאתר.

החוזר הנוכחי מוקדש לסקירת נושא הטיפול המנהלתי ב”מים ביתיים – הכמות המוכרת” של הצריכה הביתית – נושא חשוב מעין כמוהו, הטומן בחובו חסכון או קנס כספי משמעותי.

מנגנון הכמות המוכרת

מנגנון הכמות המוכרת לנפש מזכה את צרכני המים הביתיים בהקצאת כמות מים מוזלת – 3.5 מ”ק לנפש לחודש. את הכמות הזו רוכש הצרכן מספק המים (היישוב) במדרגת המחיר הנמוכה – 3.340 ש”ח/מ”ק. מעבר לכמות הזו (“הכמות שמעל לכמות המוכרת”) הצרכן רוכש את יתרת צריכתו במדרגת המחיר הגבוהה – 9.415 ש”ח/מ”ק. בהקבלה, גם ספק המים רוכש את המים מחברת מקורות או מפיקם עצמאית בשתי מדרגות מחיר, המתאימות לתעריפי הצרכן, תוך השארת מרווח כספי למימון פעילות הספק. במידה ולא מתקיימת, בכל אחת ממדרגות המחיר, התאמה בין כמות המים המסופקת על ידי ספק המים לצרכניו ובין כמות המים שהוא רוכש מחברת מקורות / מפיק עצמאית – נגרם עיוות כספי, שלרוב יביא לפגיעה כספית בספק המים. ספק המים מספק כמות גדולה יותר של מים בתעריף מוזל מאשר כמות המים שהוא זכאי בגינם להטבה ברכישה/הפקה.

דיווח שנתי קבוע

על מנת לייצר את ההתאמה הנ”ל ולזכות בהטבה המתאימה, נדרש הספק לדווח כל שנה מחדש על כמות הנפשות הצורכות מים תחת רישיונו. דיווח זה נעשה בחודש נובמבר בכל שנה באמצעות מערכת מקוונת של רשות המים ועל בסיס מספר יחידות הדיור שלהן הוא מספק מים (בעקרון, מספר זה שווה למספר מדי המים הביתיים) ומספר הנפשות המתגוררות ביחידות אלו.

סקר נפשות

מעבר לזאת, מחויב ספק המים להחזיק ברשותו צילומי תעודות זהות של כלל הנפשות המתגוררות ביישוב – “סקר נפשות”. הספק נדרש לעדכן סקר זה בצורה שוטפת – בחילופי שוכרים, התרחבות משפחות, תוספת יחידות דיור, פטירות וכיוצא בזה. כן מחויב הספק לערוך בחינת עומק / סקר חדש, אחת ל-3 שנים, על מנת לוודא את נכונות הפרטים.

פיקוח ובקרה

רשות המים עורכת באמצעות יחידת הפיקוח בדיקות של העמידה במחויבויות אלו. יחידת הפיקוח מבקרת הן את מספר יחידות הדיור הקיימות ביישוב והן את קיומו של ספר נפשות מעודכן ומסודר.

מפיקי מים עצמאיים

הנושא זהה בחשיבותו ליישובים אשר רוכשים את המים מחברת מקורות ואלו המפיקים אותו עצמאית. תעריף רכישת המים מחברת מקורות מהווה את תעריף הייחוס לקביעת תשלומי דמי המים עבור מפיקי המים העצמאיים.


מצ"ב קובץ להורדה.

מסמכים מצורפים

38.19.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב