עמותת אדמתי
חסר רכיב

החמרת הענישה בגין עבירות תכנון ובנייה

02/06/2019

מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת


במהלך החודש האחרון הופתעו חברי מושב רבים עת קיבלו התראות לפני מתן קנסות מנהליים בסכומים נכבדים ככל ולא יפנו את השימוש החורג בחצרם.  דעו כי לאחרונה הוחמרו באופן חסר תקדים הסנקציות אותן רשאית המדינה להטיל על עבירות של תכנון ובניה וכי שימוש אסור בקרקע חקלאית הינו בגדר עבירה על חוק התכנון והבנייה. אין זה סוד כי עבירות התכנון והבניה הן בין העבירות הנפוצות ביותר, ומבוצעות בידי כל מגזרי האוכלוסייה ובכל שכבותיה. בתי  המשפט  הגדירו עבירות אלו לא פעם כ״מכת מדינה״ ונראה כי המדינה החליטה להרים את הכפפה להילחם בה ולמגר אותה.


המחוקק תיקן את תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – תכנון ובנייה), תשע"ח-2018. תקנות אלו מתייחסות לעבירות של עבודה אסורה ושימוש אסור במקרקעין, וכן לעבירות של אי קיום צו שהוטל על אדם מכח חוק התכנון והבנייה (כגון צו להפסקת עבודה). התקנות קובעות שהעבירות הללו הן עבירות מנהליות שבצידן קנסות כבדים בהתאם להיקף העבירה. חשוב לציין כי מדובר בקנסות המוטלים ללא ניהול הליך משפטי קודם. כך למשל, נקבע בתקנות כי על המבצע עבודה אסורה בקרקע חקלאית ניתן להטיל קנס שנע בין 10,000 ₪ (לעבירה בהיקף של עד 10 מ') לבין קנס בסך של 300,000 ₪ ! (לעבירה בהיקף של  מעל 100 מ'). סכומי קנס זהים נקבעו בגין עבירה של שימוש אסור בקרקעות ובהן קרקע חקלאית. כמו כן קובעות התקנות כי כאשר מדובר בעבירה שנעברה על ידי תאגיד (למשל אגודה) הקנס יהיה כפול. עוד נקבע כי בעבירה מתמשכת של שימוש אסור בקרקע ניתן יהיה להטיל קנס נוסף בסך של 1,400 ₪ ליום וזאת למשך 90 ימים. כאשר העבירה המדוברת הינה של שימוש אסור למגורים הקנסות יהיו בגובה מחצית מהקנסות שפורטו לעיל. כמו כן, על עבירות של אי קיום צו ניתן יהיה להטיל קנס בגובה של 50,000 ₪.

כאמור, הסמכויות מכח התקנות הללו ניתנו גם לנציגים מטעם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה של המדינה (משרד האוצר). נציגים אלו יכולים להיכנס בנעלי הוועדה המקומית ולעשות שימוש בסמכותם לאכיפת החוק ולהטלת הקנסות.

יצוין כי בטרם הטלת הקנסות קיימת חובה ליתן התראה למבצע העבירה לפיה אם לא יתקן את ההפרה או ישיב את המצב לקדמותו בתוך 30 ימים, יוטל על הנקנס קנס מינהלי בהתאם לתקנות. עם זאת, ככל שהתקיימו בעניינו של הנקנס הליכים מינהליים או שיפוטיים קודמים, ניתן להטיל עליו קנס אף בלא המצאת ההתראה האמורה.

חשוב להדגיש כי לא מדובר בדיבורים או באיומים בעלמא. בשטח עושה המדינה שימוש בסמכותה לפי התקנות ומטילה קנסות כבדים על חקלאים ואחרים, אשר עלולים להגיע למאות אלפי ₪ ואף מעבר לכך, בגין עבירות של עבודה אסורה ושימוש אסור במקרקעין.

לתשומת לבכם- קבלו ייעוץ משפטי להסדיר את שימוש בקרקע לאלתר, בבחינת הקדמת תרופה למכה, ויפה שעה אחת קודם.

 

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך - משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי וענף הלול על כל שלוחותיו. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט שלנו: WWW.AYELET-RAICH.CO.IL, ולעקוב אחרינו בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין נוטריון וגישור".

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב