עמותת אדמתי
חסר רכיב

קיבוץ פלך מצטרף למשקי המפרץ

19/06/2019

קיבוץ פלך יהיה הקיבוץ ה 27 שמצטרף למשקי המפרץ.

אסיפת בעלי המשקים של משקי המפרץ החליטה בישיבתה האחרונה לקלוט את קיבוץ פלך כחבר.

קיבוץ פלך עבר מספר גלגולים. הקיבוץ נוסד על ידי גרעין נח"ל בשנת 1980 ועלה לקרקע בשנת 1983. בתחילת שנות התשעים פלך יושב על ידי עולים מברית המועצות אך מרביתם עזבו ובראשית שנות ה-2000 נותרו בקיבוץ 5 משפחות בלבד.

בשנת 2001 הוחלט על ניסיון נוסף לאכלוס הקיבוץ והוא הוגדר על ידי תנועת השומר הצעיר כיעד הגשמה לבוגריה. בשנים שאחרי ההחלטה, הצטרפו לקיבוץ מספר גרעינים אליהם חברו קבוצות נוספות שאינן מבוגרי השומר הצעיר. בשנת 2007  , התקבלו כ-20 חברי קבוצות חדשות לחברות ונכנסו להובלת הקיבוץ במזכירות ובמוסדותיו השונים. מהלך זה פתח את הפרק הנוכחי בחיי הקיבוץ.

כיום מתגוררות בפלך כ-140 נפשות, מרביתם משפחות וצעירים בגילאי 25–45 וכ-65 ילדים ותינוקות. בינואר 2016 הוחל בקיבוץ מנגנון חדש של ערבות הדדית בתחומי הבריאות והחינוך. במסגרתו מממן הקיבוץ את מרבית הוצאות הבריאות של חבריו.

לקיבוץ מספר ענפים חקלאיים - רפת חלב משותפת עם קיבוץ אילוןלול פטם המהווה חלק מאינטגרציית הפטם של תשלובת מילואותמטע אבוקדו ושטח גידולי שדה בעמק עכו כמו כן הקיבוץ מפעיל עסקים חברתיים ובראשם המרכז החינוכי פרדס אשר מעביר סדנאות וסיורים לתלמידים ומחנכים ברחבי הארץ

. בענפים עובדים חברי הקיבוץ ושכירים.

דנה שלזינגר, מנהלת כספים וסחר במשקי המפרץ: " אנו שמחים על צירופו של קיבוץ נוסף למשפחת משקי המפרץ , ונוכחים שוב, כי הערבות ההדדית והקואופרציה חזקות במקומותינו מאי פעם. אני בטוחה שהשילוב של קיבוץ פלך בתשלובת יהיה מועיל לשני הצדדים, מודה לחברים שעשו מאמצים משמעותיים על מנת לאפשר את החבירה הזאת ומשוכנעת כי העתיד צופה לנו רק טוב".

עומר מגל-שמיר, רכז המשק של קיבוץ פלך: "ברצוני לבך על החלטת אסיפת המשקים שהצביעה פה אחד בעד קבלתנו לחברות במשקי המפרץ. ולהודות באופן אישי ליהודה בכר, דנה שלזינגר ואון ברזילאי שקידמו את כל תהליך הקבלה שלנו בהרבה תשומת לב ואהבה ולגיורא מסד, ליאת פאר ושאול שילה שתמכו בנו ועזרו לנו לאורך כל הדרך, אני משוכנע שההצטרפות תסייע לפלך להמשיך את תנופת הפיתוח הקהילתית והעיסקית בה הוא מצוי בימים אלו ואנו תקווה שנדע לתרום את חלקנו לארגון.

 

חסר רכיב