עמותת אדמתי
חסר רכיב

תעריפי מים החל מיולי 2019

04/07/2019
קיבוצים מספר: 031-2019

ביום 30.06.2019 פורסמו ברשומות לאחר שימוע מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ1 ביולי 2019.

בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה). 

 להלן תעריפי המים החל מ 1.7.2019:

1. תעריפי מקורות לחקלאות                                    ש"ח למ"ק

א. חקלאות שפירים –                                                  1.858
ב. שפד"ן לחקלאות –                                                   1.266
ג. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –                                1.204
ד. קולחים באיכות שניונית –                                         1.035
ה. מים מליחים – תעריף בסיס                                      1.394

ו. תעריף שפירים לכמות נחרגת- עד 10% מההקצאה   3.343

ז. תעריף לכמות נחרגת מעל 10% - תעריף ביתי גבוה 5.846

2. תעריפי מקורות לבית                                          ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                         0.732
ב. כמות מוכרת למפיק ספק -                                       0.667
ג. מעבר לכמות מוכרת -                                              5.846
ד. מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק -                             5.782
ה. גינון ציבורי -                                                          4.512

3. תעריפי ספקים מקומיים(התעריפים כוללים מע"מ)   ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                        3.538
ב. מעבר לכמות מוכרת -                                             9.613
ג. גינון ציבורי -                                                          7.065
ד. מים מליחים לבית – 50% מהתעריף הקבוע לאותה צריכה לו הייתה צריכת מים שפירים. (הוראת מעבר עד ל 31 דצמבר 2019)

4. קרן שיקום -                                                        0.443 ש"ח למ"ק (כלול בתעריף צרכן קצה)

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב