עמותת אדמתי
חסר רכיב

הסדרת הפרות ושימושים חורגים במגזר החקלאי

12/08/2019

קיבוצים מספר: 033-2019

לאחרונה התפרסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") נוהל מס' B37.13 "הסדרת הפרות במגזר החקלאי"

הנוהל קובע את התנאים להסדרת שימושים שאינם מורשים במגזר החקלאי בתהליך שמטרתו התאמת השימוש במקרקעין לתנאי החוזה ו/או להחלטות רמ"י ונהליה בדרך של הפסקת השימוש שאינו מורשה, הסרתו או עריכת עסקה מתאימה.
כמו כן קובע הנוהל את שעורי התשלום בעד דמי השימוש בתקופת ההפרה בנסיבות של הסדרה בהסכמה או ללא הסכמה.

 

להלן הנחיות שיש להם משמעות ניכרת:

1. הבחנה בין הסדרה בהסכמה להסדרה ללא הסכמה.

2. תוספת 20% לכל שעורי דמי השימוש במקרה של הסדרה בהסכמה.
לעניין זה יש לראות את סימן ד' סעיף 7.1.4 המתבסס על סעיף 8.17.13 (א) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

3. במקרה של הגשת תביעה, חיוב של 6% מערך הקרקע, כולל קרקע חקלאית, על פי שומה שתכלול גם רווח יזמי, כל אלו ללא מתן הנחה לאזורי עדיפות לאומית.
לעניין זה יש לראות סימן ד' סעיף 7.4, על בסיס סעיף 8.17.13 (ב) לקובץ החלטות המועצה.

 

השאלה העיקרית: האם חיוב דמי שימוש חורגים בשעור העולה על 5% לשנה, שהוא מבחינת קנס וכן אפליית אזורי עדיפות לאומית בשעור המוגדל של הקנסות נעשו בסמכות.

ולעניין זה ראו חוזרינו:

מס' 12/2019 "דמי שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים בנחלה – עדכון"

מס' 51/2015 "סוגיות בעניין שיעור ותשלום דמי שימוש במשבצת נחלות – פס"ד"

מס' 69/2012 "דמי שימוש במשבצת נחלות של אגודת ישוב חקלאי"

מס' 72/2009 "שעורי דמי שימוש בגין תקופות עבר"

מס' 107/2004 "דמי שימוש חורג במקרקעי המדינה"

 

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב