עמותת אדמתי
חסר רכיב

תעריפי מים החל מינואר 2020

23/10/2019

קיבוצים מספר: 039-2019

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לעדכון הכללים לעניין תעריפי מים וביוב החל מ1 לינואר 2020.

 בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).

פרט לעדכון המדד המשולב, ירידה חזויה של כ 0.2% בחציון, השינויים נובעים בעיקר כתוצאה מהתחשבנות בגין שנים קודמות עם חברת מקורות , עלויות נוספות בעקבות אישור תוכניות השקעות ושינויים אחרים במשק המים.

להלן תעריפי המים המוצעים החל מ 1.1.2020:

1. תעריפי מקורות לחקלאות                                        ש"ח למ"ק

א. חקלאות שפירים –                                                      1.854
ב. שפד"ן לחקלאות –                                                      1.354
ג. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –                                    1.204
ד. קולחים באיכות שניונית –                                              1.034
ה. מים מליחים – תעריף בסיס                                           1.391
ו. תעריף שפירים לכמות נחרגת- עד 10% מההקצאה         3.337
ז. תעריף לכמות נחרגת מעל 10% - תעריף ביתי גבוה        6.095

2. תעריפי מקורות לבית                                               ש"ח למ"ק

א. כמות מוכרת-                                                               0.975
ב. כמות מוכרת למפיק ספק -                                             0.910
ג. מעבר לכמות מוכרת -                                                    6.095
ד. מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק -                                   6.030
ה. גינון ציבורי -                                                                4.759

3. תעריפי ספקים מקומיים (התעריפים כוללים מע"מ)      ש"ח למ"ק
א. כמות מוכרת-                                                               3.822
ב. מעבר לכמות מוכרת -                                                    9.903
ג. גינון ציבורי -                                                                 7.614
ד. הנחת צרכן גדול                                                            0.70 (במקום 0.60 עד כה)

4. עלות מוכרת להפקה והולכה

בעקבות פניות משרדנו לרשות המים, עודכנו העלויות הנורמטיביות של ההפקה וההולכה הקבועות בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) 2017 בהתאם לעליית המדד המשולב מיולי 2017.

תעריפים להפקה והולכה                                               ש"ח למ"ק
עלות נורמטיבית למפיק מים עיליים –                                  0.584
הפקה בסיסית לקידוח מי שתיה -                                        1.586
הפקה בסיסית לקידוח אחר                                                1.534
הפקה נוספת לקידוח מי שתיה                                           0.511
הפקה נוספת לקידוח אחר                                                 0.460

 

מובהר כי התעריפים לעיל הינם טרם שמיעת עמדות הציבור ונקבעו על פי תחזית המדד המשולב עד לחודש נובמבר 2019, ייתכנו שינויים אם בעקבות חישוב המדד ואם בעקבות השימוע.


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

מע"מ

זהר | 29/10/2019

המחירים לא כוללים מע"מ או כן כוללים מע"מ ???

חסר רכיב