עמותת אדמתי
חסר רכיב

האם החל מיום 1.9.19 הורי ילדי ישראל ישנו בשקט?

08/08/2019

מאת: איילת רייך-מיכאלי, עו"ד ונוטריון, בוררת ומגשרת


אשר חוקק חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 (להלן: "החוק"), ביום 27.12.18, עוד לא נודעו לציבור אירועי ההתעללות הקשים בפעוטות, אליהם נחשפנו לאחרונה. באופן אירוני ולמרבה הצער, האירועים האחרונים הוכיחו כי המצלמות, שחובת התקנתן בפעוטונים מעוגנת בחוק, לא מהוות ערובה לשלום ילדינו.

אף על פי כן, מדובר בחוק חשוב אשר נועד להשיג שלוש מטרות מרכזיות: הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה.

החוק קובע כי החל מיום 1.9.2019 (בכפוף לסייגים שיפורט בהמשך), מי שמפעיל מעון שבו שוהים לפחות 7 פעוטות אחראי להתקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה, בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, בהקלטת וידיאו בלא קול.

מיהו פעוט? מי שב-31 בדצמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו שלוש.

כותבת הטור סבורה שעם ההוראה לאסור על התקנת עם קול ניתן להתווכח. שכהרי, אלימות כלפי פעוטות חסרי ישע יכולה להיות גם אלימות מילולית אשר וודאי שלא תיקלט במצלמה ללא קול. בהצעת החוק הסבירו זאת בכך שההסדר המוצע בחוק נועד ליצור איזון קפדני בין הצורך למנוע ולאתר את הפגיעה בפעוטות כדי להגן על חייהם, שלומם, בריאותם וכבודם, ובין השמירה על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של אנשי הצוות במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון. בעניין זה סבר המחוקק, כי הקלטת קול תוביל לפגיעה משמעתית בפרטיות של העובדים והפעוטות ולכן היא נאסרה בחוק. האמנם? כותבת הטור סבורה כי האפשרות לפגיעה משמעותית בילדים עולה על הצורך בהגנה על פרטיות אנשי הצוות במעון וודאי כל אדם אחר והילדים.

ואלו הם עיקרי הדברים בחוק- החוק קובע כי המצלמות יתעדו את כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר ובכל שאר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות במעון לפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים. המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו. בכניסה למעון ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, יוצב במקום בולט שלט ברור וקריא, המודיע על הפעלת המצלמות במעון. השלט יהיה בסמל ובמילים, בשפה העברית, ובמידת הצורך – בשפה נוספת המובנת לרוב הורי הפעוטות והעובדים במעון היום לפעוטות. על מנהל המעון ליידע את כל עובדי המעון וכל מועמד לעבודה במעון, לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל פה, בשפה המובנת לו, על הפעלת מצלמות במעון, מטרת הפעלתן, מיקומן, אזורי הצילום וכן לגבי הוראות בעניין צפייה ושימוש בצילומים. כמו כן על מנהל המעון ליידע את הורי הפעוטות במעון, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון, את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת מצלמות.

החוק נותן כח לכם ההורים- מעון ש-70% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת המצלמות, לא יחול עליו החוק ולא תחול עליו חובת התקנת מצלמות. שימו לב כי החוק אינו חל על מעון הפועל במקום המשמש גם למגורים.

החוק קובע כי מפעיל מעון ישמור את הצילומים למשך 30 ימים ממועד הצילום, ובתום התקופה האמורה יימחקו הצילומים אוטומטית. לכן כשיש ספק- אין ספק, אל תשתהו.

מעונות שלפני פרסום החוק לא הותקנו בהם מצלמות, יחולו הוראות חוק זה החל במועד שבו יותקנו מצלמות בתוך המעון, ואולם לא תחול לגביהם חובה להתקין מצלמות או להפעילן עד ליום 1.9.2020.

מעונות שביום פרסומו של החוק היו מותקנות בהם מצלמות – יחולו הוראות חוק זה החל מיום 1.9.2020.

נאחל לכל ילדי והורי ישראל שנת לימודים בטוחה ומהנה.

* המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

* "איילת רייך – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

חוק חשוב ביותר, אך עצם קיומו אינו מספיק

שמואל ירושלמי | 9/8/2019

ראשית כל, אני תומך בכל הכוח בחוק הנ"ל, שמאפשר מעקב אחרי גננות בפעוטונים וגני ילדים בכלל. עם זאת, נשאלת השאלה, האם עצם התקנת המצלמות בפעוטון זה או אחר הנו הכלי המספיק בשביל למנוע את מקרי האלימות כלפי פעוטות מצדם של צוותי הגננות והסייעות של הפעוטונים? אולי, עצם זה שהעובדים יידעו שהמקום בו הם מועסקים מצולם בידי מצלמות אבטחה ושהמצלמות הללו מותקנות בכל פינות הפעוטון, אולי העובדה הזו תצמצם במספר אחוזים את מקרי האלימות, אך לא תמנע אותם לגמרי.

תיקחו בחשבון שמרבית מקרי האלימות בפעוטונים, גני ילדים ובתי אבות קורים דווקא במוסדות פרטיים או מופרטים מהסוגים שמניתי לעיל. ברחבי המדינה פרוסים אלפי גני ילדים, צהרונים, פעוטונים וכו' מוסדות לגילאים קדם בית ספריים. במוסדות הללו כמעט ואין פיקוח; המדינה כמעט לא משקיעה בהכשרות בעלות רמה ראויה עבור המנהלים ויתר אנשי הצוות. גם תנאי ההעסקה לא תמיד משהו. כל זה תורם לכמות כה מוגברת של האלימות כלפי הילדים.

את הפתרון החלקי אני רואה בהלאמה של מרביתם של פעוטונים וגני ילדים עם השקעה ממשלתית מאסיבית במניעתה של התנהגות אלימה מצד צוותי העובדים, בהכשרות מקצועיות ראויות עבור העובדים ובשיפור מתמיד של תנאי ההעסקה של כללי עובדי הפעוטונים וגני הילדים במדינה.

חסר רכיב