עמותת אדמתי
חסר רכיב

כתבות אחרונות

הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב- עדכון בועז מקלר ושות'

21/1/2021

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 אושרה בי...

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 אושרה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין "תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב". התיקון להחלטה נחתם ע"י שר האוצר ב 7 לינואר 2021. ראו חוזרינו 105/2020 "הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב" נציין כי ההתייחסויות הבאות לא קיבלו ביטוי בהחלטת התיקון: א) לא נקבע מנגנון של הפחתת היטל השבחה ששולמו מסכום דמי השימוש השנתיים. למרות האמור לא נקבע כי יועבר חלף היטל השבחה כמשמעותו בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965. משמעות: הטלת היטל השבחה בנוסף לדמי שימוש בשיעור 5% הינה תשלום הגבוה בעשרות אחוזים מעבר לשווי השימוש השנתי הנכס. ב) גביית תשלומי דמי שימוש בגין תקופת עבר יחד עם תשלום דמי חכירה מהוונים עבור השימוש העתידי בנכס משמעותם - תשלום מעבר לשווי הנכס. לא ניתנה אפשרות כעבר, לפיה בהסדרת שימושים ישולמו דמי חכירה מהוונים ממועד השימוש בנכס ללא תשלום נוסף ומכביד של דמי שימוש. ג) לא התקבלו בקשות התנועות ההתיישבותיות כדלהלן: 1. להוריד את מגבלת הגיל הקבועה בסעיף 8.9.4 (ב). 2. לקבוע כי על שיעור התשל...

הצג


הביטחון האמיתי: מעמדה של ישראל כמעצמת חקלאות עלול להיפגע

21/1/2021

החקלאות הישראלית היא גאווה לאומית ורכיב מרכזי בעוצ...

הצג


קרב הבלימה של המושבים- גלובס

17/11/2020

מוזמנים לעיין בכתבה שפורסמה בעיתון גלובס בנוגע למו...

הצג


צדק חלוקתי במקרקעין | פרופסור רחל אלתרמן | 27.10.20 | לצפייה ישירה

10/11/2020

מוזמנים לצפות בהרצאה המלאה והמרתקת של פרופסור רחל ...

הצג


השום מסין, העגבניות מטורקיה: שופרסל, ויקטורי וחצי חינם יסמנו תוצרת מחו"ל

29/10/2020

הרשתות נענו לקריאת משרד החקלאות ויפרידו לראשונה בת...

הצג

חסר רכיב